Bespaar tot 30%  

Afmetingen

Afmetingen opnemen voor nieuwe kozijnen

Bij het kopen van nieuwe kozijnen is het belangrijk dat u de juiste afmetingen doorgeeft aan uw leverancier. Verkeerde afmetingen kunnen ertoe leiden dat de kozijnen in de verkeerde maat geleverd worden en moeten worden aangepast. Dit zorgt weer voor hogere kosten en daar zit niemand natuurlijk op te wachten. Het opmeten van kozijnen is echter geen hele eenvoudige klus en als u niet weet waar u op moet letten, kunt u het al snel verkeerd doen.

De aansluiting van de binnen- en de buitenmuur

Het kan voorkomen dat de maten van de binnenmuur en de buitenmuur van elkaar afwijken. Dit betekent dat, wanneer u vanaf de buitenmuur meet, u op andere afmetingen zult komen dan wanneer u van de binnenmuur af meet. Uw leverancier dient hiervan op de hoogte te zijn, zodat er rekening gehouden kan worden met deze afwijking. U moet sowieso altijd zowel de binnenafmetingen als de buitenafmetingen opnemen. Als u kozijnen met een aanslagrand kiest, dan dient u dit mee te nemen in uw afmetingen van de buitenkant van de muur. De aanslagrand is gemiddeld 20 millimeter.

Kozijn die precies past

Spelingsruimte inmeten

Omdat kunststof kozijnen wat zullen uitzetten, worden ze meestal een centimeter smaller en lager besteld dan de afmetingen van het raamgat. Dit resulteert in een spelingsruimte van 5 millimeter aan elke kant. Kunststof kozijnen mogen nooit onder spanning geplaatst worden en hebben ruimte nodig om uit te zetten. Geeft u dus de afmetingen door met aftrek van de centimeter speling. Vermeld wel bij uw leverancier dat u de spelingsruimte al heeft ingemeten, anders zal de leverancier dit zelf alsnog doen, wat vervolgens resulteert in te kleine kozijnen.

Veel raamgaten zijn geen perfecte rechthoeken of vierkanten. Het komt veel voor dat de bovenkant van het raamgat bijvoorbeeld minder breed is dan de onderkant of het midden. Meet uw raam daarom altijd op meerdere plaatsen op, zodat u weet wat de afwijking is. Geef vervolgens de breedste maat op aan uw leverancier. Deze zal het kozijn baseren op die maat en rekening houden met spelingsruimte.

Het opmeten van uw ramen is, zoals u misschien merkt, een ingewikkelde klus, waarbij een fout snel gemaakt is. Een kleine meetfout heeft bovendien grote gevolgen. Als uw raam niet past omdat u zelf verkeerde afmetingen heeft doorgegeven, zal uw leverancier de gemaakte onkosten gewoon bij u in rekening brengen. De afmetingen van uw ramen opmeten is dus eigenlijk een van de belangrijkste klussen bij het plaatsen van nieuwe kozijnen. Veel leveranciers bieden gelukkig meetservice aan. Zij zorgen er dan voor dat de ramen op de juiste manier en met de juiste apparatuur worden opgemeten. Ook houden zij rekening met aanslagranden, overstekende kozijnen en andere zaken die u zelf misschien vergeet.

Offertes aanvragen

Wanneer u enkele vrijblijvende offertes opvraagt, wordt u vaak gevraagd om de afmetingen van uw ramen door te geven. Deze metingen kunt u wel gewoon zelf verrichten, omdat zij slechts ter indicatie voor de offerte dienen. Wanneer u in zee wilt gaan met een bepaalde leverancier kunt u gebruik maken van hun meetservice om tot een definitieve prijsafspraak te komen.