Bespaar tot 30%  

Keurmerken

Verschillende keurmerken voor kozijnen van kwaliteit

Wanneer u nieuwe kozijnen laat plaatsen, wilt u natuurlijk wel verzekerd zijn van de beste kwaliteit. Daarom zijn er verschillende keurmerken waarover leveranciers kunnen beschikken. Deze keurmerken laten zien dat het product van de leverancier in kwestie aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. U kunt met de keurmerken controleren of leveranciers aan bepaalde garanties voldoen. De keurmerken worden afgegeven aan de hand van verschillende kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. We zetten ze op een rijtje.

KOMOKomo logo

Een van de bekendste keurmerken is KOMO. Dit keurmerk wordt vanuit overheidswege afgegeven over allerlei bouwproducten. Als kozijnen dit keurmerk dragen, dan betekent dit dat zij voldoen aan de Nederlandse regelgeving zoals het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. KOMO is dus een kwaliteitsverklaring en kan tevens gebruikt worden om aan het Ministerie van VROM aan te tonen dat aan Nederlandse regelgeving is voldaan. Wilt u meer weten over dit keurmerk? Stel uw vraag dan op vergelijkingswebsites en informatiepagina’s.

VKG en FSC

Dit keurmerk is er speciaal voor kunststof kozijnen. De Vereniging KunststofVKG Gevelindustrie is een brancheorganisatie waar producenten van kunststof kozijnen zich bij kunnen aansluiten. Voor het keurmerk gelden strenge kwaliteitseisen en leveranciers die dit keurmerk dragen worden regelmatig gecontroleerd door de VKG. Wanneer u kunststof kozijnen heeft met een VKG-keurmerk, geeft dit u recht op tien jaar lang garantie op uw kozijnen en de montage ervan.

Dit keurmerk is in het leven geroepen voor houten kozijnen en staat voor Forest Stewardship Council. Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor duurzaam en verantwoord bosbeheer.  Wanneer uw houten kozijnen dit keurmerk dragen, betekent dit dat niet alleen uw specifieke kozijnen op een verantwoorde manier zijn geproduceerd, maar dat alle bedrijven in de productieketen hebben voldaan aan de eisen voor het FSC-keurmerk. Het FSC verstaat onder verantwoord bosbeheer zowel de ecologische, als de sociale en economische aspecten van duurzaam beheer.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het PKVW is een veiligheidskeurmerk. Dit geldt voor de gehele veiligheidPolitie keurmerk veilig wonen van uw woning en dus niet alleen voor uw kozijnen. Een woning kan dit certificaat krijgen wanneer het aan een aantal specifieke veiligheidseisen voldoet. Dit gaat naast het hang- en sluitwerk van uw kozijnen bijvoorbeeld ook om verlichting en rookmelders. Een PKVW is tien jaar geldig en kan erg nuttig zijn. Zo geven sommige verzekeraars bijvoorbeeld korting op een inboedelverzekering wanneer de woning het keurmerk draagt. Ook hebben sommige gemeentes subsidies beschikbaar voor het inbraakveilig maken van uw woning.

Het keurmerk van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw wordt afgegeven door de onafhankelijke SKG wanneer het hang- en sluitwerk van uw kozijnen voldoet aan de strenge eisen op het gebied van sterkte en duurzaamheid die de stichting stelt. Het is dus, net als PKVW, een veiligheidskeurmerk. SKG werkt met een puntensysteem van 1 tot en met 3, waarbij 3 de hoogste kwaliteit aanduidt. Wanneer u nieuwe kozijnen koopt. Kunt u rekenen op een kwaliteit van minstens 2.